Pasīvā smēķēšana

Kas ir pasīvā smēķēšana?!

Pasīvā smēķēšana notiek nesmēķētājam ieelpojot dūmus, kas izplūst gan no smēķētāja cigaretes, gan no viņa izelpotajiem dūmiem. Jebkura situācija, kad nesmēķētājs ir spiests ieelpot cigaresu dūmus, ir uzskatāma par pasīvo smēķēšanu.

Pasīvās smēķēšanas ietekme uz veselību.

Nesmēķētāji, kuri spiesti ieelpot atkritumvielas, kas rodas smēķēšnas procesā, slimo gandrīz ar visām tām slimībām, ar ko slimo smēķētāji. Pasīvā smēķēšana ir plaušu un deguns sinusa vēža cēlonis, kā arī ar sirds slimībām saistītas nāves izraisītājs.

Tabakas dūmi izraisa tādas pēkšņas organisma reakcijas kā acu un deguna iekaisumus, galvassāpes, rīkles iekaisumus, reiboņus, klepu un elpošnas traucējumus.

Kā vērsties pret pasīvo smēķēšanu?!

Galvenokārt nesmēķēt, neļaut citiem smēķēt mājās. Mājas ir nesmēķētāju kustības starta vieta. Nelaidiet tabaku pāri savas mājas slieksnim. Vērsieties pret smēķēšanu darba vietās utt.

Darba ražīgums un morāle ir augstāka darba vietās, kurās nav pieņemts smēķēt.
checkDarba vietās, kurās ir ierobežota smēķēšana, daudz mazāka ir nelaimes gadījumu iespējamība.
Darba devējiem nesmēķētāju darba vietu radīšana dod iespēju izvairīties izmaksām, kas saistītas ar kompensācijām nesmēķējušiem darbiniekiem, atlīdzinot par smēķēšanas nodarīto kaitējumu.

2 thoughts on “Pasīvā smēķēšana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.